Μετατροπέας χρόνου

...
...

Χρόνια

Χρόνια
3,17×10-11
Μήνες
3,8×10-10
Εβδομάδες
1,65×10-9

Μέρες

Μέρες
1,16×10-8
Ωρες
2,78×10-7
Λεπτά
1,67×10-5
Δευτερόλεπτα
10-3

Δευτερόλεπτα

Χιλιοστά του δευτερολέπτου
1
Μικροδευτερόλεπτα
1000
Νανοδευτερόλεπτα
1000000
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.