Μετατροπέας χωρητικότητας

...
...

Ηλεκτρική μονάδα
1
Ντεφαφαράντ
0,1
Εκτοφαράδ
0,01
Κιλοφάραντ
10-3
Megafarad
10-6
Γκιγκαφαράντ
10-9
Terafarad
10×10-13
Πεταφαράντ
10-15
Εξαράραντ
10-18
Zettafarad
10-21
Γιοταφάραντ
10-24

Ντεσιφαράντ
10
Centifarad
100
Millifarad
1000
Microfarad
1000000
Νανοφαράντ
1000000000
Picofarad
1012
Femtofarad
1015
Ατοφαράντ
1018
Zeptofarad
1021
Γιοκτοφαράντ
1024

Coulomb ανά βολτ
1
Μονάδα ίση με 10 φαράντ
10-9
Στράφαραντ
8,99×1011
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.