Μετατροπέας δυναμικού ιξώδους

...
...

Pascal-δευτερόλεπτο
1
Ισορροπία
10
Centipoise
1000
Χιλιόγραμμο ανά μέτρο δευτερόλεπτο
1
Γραμμάριο ανά εκατοστό δευτερόλεπτο
10
Newton δευτερόλεπτο ανά τετραγωνικό μέτρο
1

Λίρα-δύναμη δευτερόλεπτο ανά τετραγωνική ίντσα
1,45×10-4
Λίρα-δύναμη δευτερόλεπτο ανά τετραγωνικό πόδι
0,02
Λίρα ανά πόδι δευτερόλεπτο
0,67
Λίρα ανά ώρα ποδιών
2419,09
Slug ανά πόδι δευτερόλεπτο
0,02
Λίρα δευτερολέπτου ανά τετραγωνικό πόδι
0,1
Dyne δευτερόλεπτο ανά τετραγωνικό εκατοστό
10
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.