Μετατροπέας ηλεκτρικής αγωγιμότητας

...
...

Νανοσεμίνια
1000000000
Μικροεαισθησίες
1000000
Millisiemens
1000
Siemens
1
Kilosiemens
10-3
Megasiemens
10-6
Gigasiemens
10-9

Μω
1
Αμπέρ ανά βολτ
1

Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.