Ηλεκτρικός δυναμικός μετατροπέας

...
...

Νανοβόλτ
1000000000
Μικροβολ
1000000
Millivolt
1000
Βόλτ
1
Κιλοβόλτ
10-3
Μεγαβόλτ
10-6
Τσιγκάβολτ
10-9

Watt ανά αμπέρ
1
Abvolt
100000000
Στάβολτ
3,34×10-3

Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.