Μετατροπέας δύναμης

...
...
Nanonewton
1000000000
Μικρόνυτον
1000000
Millinewton
1000
Νεύτο
1
Kilonewton
10-3
Μέγκενουτον
10-6
Giganewton
10-9
Dyne
100000
Λίρα
7,23
Joule ανά μέτρο
1
Pascal ανά τετραγωνικό μέτρο
1
Κιλοπόντ
0,1
Σθένη
10-3
Δέρμα μόσχου ακατέργαστου
2,25×10-4
Χιλιόγραμμα-δύναμη
0,1
Τονωτική δύναμη
1,02×10-4
Δύναμη λίβρας
0,22
Σύντομη δύναμη τόνου
1,12×10-4
Μεγάλη δύναμη τόνου
10-4
Ουγγιά
3,6
Δύναμη βαρύτητας
101,97
Δύναμη του χιλιοστού
101,97
Σοβαρή δύναμη
0,1
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.