Μαγνητική επαγωγή

...
...

Picotesla
1012
Νανοτσλά
1000000000
Μικροτσίλα
1000000
Millitesla
1000
Τέσλα
1
Κιλοτσέλα
10-3
Μεγατέσλα
10-6

Weber ανά τετραγωνικό μέτρο
1
Γκαους
10000
Maxwell ανά τετραγωνικό εκατοστό
10000
Γραμμή ανά τετραγωνικό εκατοστό
10000
Γάμμα
1000000000
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.