Μετατροπέας μοριακής μάζας

...
...

Μοριακές μονάδες μάζας

Γραμμάριο ανά γραμμομόριο
1,01
Χιλιόγραμμο ανά γραμμομόριο
1,01×10-3

Πρότυπο ατομικό βάρος

Υδρογόνο
1
Οξυγόνο
0,06
Θείο
0,03
Χλώριο
0,03
Σίδερο
0,02

Μοριακή μάζα

Μόριο υδρογόνου
0,5
Μόριο νερού
0,06
Επιτραπέζιο αλάτι (χλωριούχο νάτριο)
0,02
Μόριο χλωρίου
0,01
Μόριο θείου
3,93×10-3
Επιτραπέζια ζάχαρη (σακχαρόζη)
2,94×10-3
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.