Δύναμη μαγνητικού πεδίου

...
...

Αμπέρ ανά μέτρο
79,58
Αμπέρ-στροφή ανά μέτρο
79,58
Υπερβολικά
1
Gilbert ανά μέτρο
100

Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.