Ποσότητα μετατροπέα ουσίας

...
...

Millimole
1000
ΕΛΙΑ δερματος
1
Κιλομόλη
10-3

Λίρα τυφλοπόντικας
2,2×10-3
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.