Μετατροπέας ταχύτητας

...
...

Μετρικός

Megapascal
10-6
Μπαρ
10-5
kgf / cm²
1,02×10-5
Κιλοπάσκαλ
10-3
Εκτοπασκάλ
0,01
Χιλιοστόβαρο
0,01
kgf / m²
0,1
Πασκάλ
1

Avoirdupois (ΗΠΑ)

Kilopound ανά τετραγωνική ίντσα
1,45×10-7
Λίρα ανά τετραγωνική ίντσα
1,45×10-4
Λίρα ανά τετραγωνικό πόδι
0,02

Ερμής

Ίντσα υδραργύρου
2,95×10-4
Εκατοστά υδραργύρου
7,5×10-4
Χιλιοστά υδραργύρου
0,01
Τορ
0,01

Νερό

Μετρητής νερού
1,02×10-4
Ίντσα νερού
4,01×10-3
Εκατοστό νερού
0,01

Ατμόσφαιρα

Φυσική ατμόσφαιρα
9,87×10-6
Τεχνική ατμόσφαιρα
1,02×10-5
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.