Μετατροπέας ηλεκτρικής αντίστασης

...
...

Νανοχμ
1000000000
Μικροομ
1000000
Milliohm
1000
Ωμ
1
Kiloohm
10-3
Megaohm
10-6
Gigaohm
10-9

Αμπομ
1000000000
Βολτ ανά αμπέρ
1

Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.