Μετατροπέας φωτεινής ροής

...
...

Μονάδα φωτισμού
1
Candela steradian
1
Lux τετραγωνικό μέτρο
1
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.