Μετατροπέας κατανάλωσης καυσίμου

...
...

Μετρικός

Λίτρα ανά χιλιόμετρο
2,35
Λίτρα ανά 10 χλμ
23,52
Λίτρα ανά 100 χλμ
235,21
Χιλιόμετρο ανά λίτρο
0,43

ΜΑΣ.

Μίλια ανά γαλόνι
1
Γαλόνια ανά 100 μίλια
100

Βρετανοί

Μίλια ανά γαλόνι
1,2
Μίλια ανά λίτρο
0,26
Γαλόνια ανά 100 μίλια
83,27
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.