Μετατροπέας φωτισμού

...
...

Microlux
1000000
Millilux
1000
Λούξ
1
Kilolux
10-3

Lumen ανά τετραγωνικό μέτρο
1
Lumen ανά τετραγωνικό εκατοστό
10-4
Κερί ποδιών
0,09
Φωτ
10-4
Νοχ
1000
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.