Μετατροπέας ισχύος

...
...

Μίλιβατ
745699,87
Βάτ
745,7
Κιλοβάτ
0,75
Μεγαβάτ
7,46×10-4
Joule ανά δευτερόλεπτο
745,7
Ιπποδύναμη
1
Μετρική ιπποδύναμη
1,01
Ηλεκτρική ιπποδύναμη
1
Ιπποδύναμη λέβητα
0,08
Πόδια-λίβρες ανά λεπτό
33000
Πόδια-λίβρες ανά δευτερόλεπτο
550
dBm
58,73
Θερμίδες ανά ώρα
641186,49

Kilocalories ανά ώρα
641,19
Βρετανική θερμική μονάδα ανά ώρα
2544,43
Βρετανική θερμική μονάδα ανά δευτερόλεπτο
0,71
Τόνος ψύξης
0,21

Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.