Ρυθμός ροής μάζας

...
...

Ανά δευτερόλεπτο

Χιλιοστόγραμμα ανά δευτερόλεπτο
1000000
Γραμμάριο ανά δευτερόλεπτο
1000
Χιλιόγραμμο ανά δευτερόλεπτο
1
Τόνος ανά δευτερόλεπτο
10-3
Ουγγιά ανά δευτερόλεπτο
35,27
Λίρα ανά δευτερόλεπτο
2,2
Σύντομος τόνος ανά δευτερόλεπτο
1,1×10-3
Μεγάλος τόνος ανά δευτερόλεπτο
9,84×10-4

Ανά λεπτό

Χιλιοστόγραμμα ανά λεπτό
60000000
Γραμμάριο ανά λεπτό
60000
Χιλιόγραμμο ανά λεπτό
60
Τόνος ανά λεπτό
0,06
Ουγγιά ανά λεπτό
2116,44
Λίρα ανά λεπτό
132,28
Σύντομος τόνος ανά λεπτό
0,07
Μεγάλος τόνος ανά λεπτό
0,06

Ανά ώρα

Χιλιοστόγραμμα ανά ώρα
3600000000
Γραμμάριο ανά ώρα
3600000
Χιλιόγραμμο ανά ώρα
3600
Τόνος ανά ώρα
3,6
Ουγγιά ανά ώρα
126986,26
Λίρα ανά ώρα
7936,64
Σύντομος τόνος ανά ώρα
3,97
Μεγάλος τόνος ανά ώρα
3,54

Ανά μέρα

Χιλιοστόγραμμα ανά ημέρα
86400000000
Γραμμάριο ανά ημέρα
86400000
Χιλιόγραμμο ανά ημέρα
86400
Τόνος ανά ημέρα
86,4
Ουγγιά ανά ημέρα
3047670,31
Λίρα ανά ημέρα
190479,37
Σύντομος τόνος ανά ημέρα
95,24
Μεγάλος τόνος ανά ημέρα
85,04

Ανά έτος

Χιλιοστόγραμμα ανά έτος
3,16×1013
Γραμμάριο ανά έτος
31557600000
Χιλιόγραμμο ανά έτος
31557600
Τόνος ετησίως
31557,6
Ουγγιά ανά έτος
1,11×109
Λίρα ανά έτος
69572589,96
Κοντός τόνος ανά έτος
34786,29
Μεγάλος τόνος ανά έτος
31059,2
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.