Μετατροπέας επαγωγής

...
...

Νανοχένρι
1000000000
Μικροενέργεια
1000000
Μίλιενρι
1000
Αυτεπαγωγής
1
Κιλοχένρυ
10-3
Megahenry
10-6
Τσιγκάενρι
10-9

Abhenry
1000000000
Weber ανά αμπέρ
1

Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.