Μετατροπέας φωτεινότητας

...
...

Candela ανά τετραγωνικό μέτρο
1
Κιλοκαντέλα ανά τετραγωνικό μέτρο
10-3
Candela ανά τετραγωνικό εκατοστό
10-4
Candela ανά τετραγωνικό πόδι
0,09
Πόδι-λάμπερτ
0,29
Λάμπερτ
3,14×10-4
Κόνιδα ψείρας
1
Stilb
10-4
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.