Μετατροπέας ραδιενεργού αποσύνθεσης

...
...

Μπέκερελ
1
Kilobecquerel
10-3
Megabecquerel
10-6
Gigabecquerel
10-9
Terabecquerel
10×10-13

Μονάδα ραδιοενέργειας
2,7×10-11
Διασπάσεις ανά λεπτό
60
Ράδερφορντ
10-6
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.