Μαγνητική ροή

...
...

Nanoweber
1000000000
Microweber
1000000
Milliweber
1000
Weber
1

Βολτ δευτερόλεπτο
1
Τετραγωνικό μέτρο Tesla
1
Μάξγουελ
100000000
Τετραγωνικό εκατοστό Gauss
100000000

Κβαντική μαγνητική ροή
4,84×1014
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.