Ισοδύναμος μετατροπέας δόσης

...
...

Sievert
1
Millisievert
1000
Μικροδιακομιστής
1000000

Röntgen ισοδύναμος άνθρωπος
100
Millirem
100000

Οδοντιατρική ακτινογραφία
200000
Μέση μεμονωμένη δόση ακτινοβολίας στο παρασκήνιο ανά ώρα
4347826,09
Ζωτικότητα του πυρήνα του αντιδραστήρα μετά την καταστροφή του Τσερνομπίλ ανά ώρα
3,33×10-3
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.