Μετατροπέας ηλεκτρικού ρεύματος

...
...

Νανοαμπερέ
1000000000
Μικροαμπέρ
1000000
Μίλιμπερε
1000
Αμπέρ
1
Kiloampere
10-3
Megaampere
10-6
Gigaampere
10-9

Αμπάμπερε
0,1
Coulomb ανά δευτερόλεπτο
1

Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.