Μετατροπέας αποθήκευσης δεδομένων

...
...

Κομμάτι
1024
Ροκανίζω
256
Κιλομπίτ
1
Megabit
9,77×10-4
Τσιγκάβιτ
9,54×10-7
Terabit
9,31×10-10
Petabit
9,09×10-13
Εξαίρεση
8,88×10-16

Ψηφιόλεξη
128
Κιλομπάιτ
0,13
Megabyte
1,22×10-4
Τσιγκάμπυ
1,19×10-7
Terabyte
1,16×10-10
Petabyte
1,14×10-13
Εξάμπυ
1,11×10-16
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.